Kontakt

Aariadne Solutions, s.r.o.
2005
900 50 Kráľová pri Senci

Korešpondenčná adresa:
Bodoház 2005
903 01 Senec

IČO: 35862637
DIČ: 2020249044
IČ DPH: SK2020249044

E-mail: marketing@aariadne.com
Tel. – Recepcia:     +421 (0) 2 2129 1492
Tel. – Tech. podpora:  +421 (0) 2 2129 1493

Bankové spojenie: 5022149650/0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK0209000000005022149650
BIC: GIBASKBX

Obchodný register: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=38044&SID=2&P=0

Náš tím

6eb3adc9aad44fc29b16f77e624cc0e6

Filip Sakáloš
Výkonný riaditeľ, konateľ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone